Long Black Candlestick

    

     Black Marubozu

 

         

Black Closing Marubozu

        

BlackOpeningMarubozu

      

         

        More

          More

           More

            More

 

       Hanging Man

 

       

       Shooting Star

 

      

    Bearish Engulfing     

   

   

 

 

Bearish Three Outside

 

       More

         More

          More

         More

   Dark Cloud Cover

  Evening Star

   

Bearish Harami

Bearish Three Inside Down

   

           

 

       More

         More

          More

         More

 

  Bearish Kicking

BearishAbandonedBaby

Bearish Three Black Crow

 

 

         More  

            More  

           More